• 0224 405 08 16
  • [javascript protected email address]
  • Pzts - Cmts : 09:30 / 18:30
header-logo.png KobiWebAjans
Javascript İle Adam Asmaca Oyunu
Javascript İle Adam Asmaca Oyunu

Javascript İle Adam Asmaca Oyunu

javascript ile adam asmaca oyunu yapamya çalışacağız sizler ekleme yaparak geliştirebilirsiniz sadece teoriyi anlamanız için ufacık bir örnek


<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

  <title>Adam Asmaca </title>

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

<style>

/* css lerimizi oluşturuyoruz.*/

* {box-sizing: border-box;}

body {font-family: sans-serif;} 

.harfbul {display: inline-block;list-style: none;width: 20px;margin: 0 5px;border-bottom: 1px solid black;text-align: center;color: white;}

.gecerli-kelime {list-style: none;}

.cikti {opacity: 0;transition: opacity 1s ease;}

.correct {background-color: green;    transition: all 1s ease;}

.error {color: red;opacity: 1;}

.warning {color: orange;opacity: 1;}

.basari {color: green;opacity: 1;}

</style>

 

</head>


<body>

    <h1 >Adam Asmaca </h1>

    <ul  id="harfbuls"></ul>

<form id="adamasmaca">

    <input type="text" maxlength="1" minlength="1" name="harfbul" id="harfbul" placeholder="Bir Harf Tahmin et" />

    <input id="tahmn" name="tahmn" type="submit" value="Gönder" />

    <button id="yenidenbasla" name="yenidenbasla" type="button">Yeniden Başla</button>

</form>

<p id="cikti" class="cikti"></p>

<p  id="adam"></p>

<p  id="hataliharfler"></p>

<script>

// sıra geldi nasıl çalışacağımıza

(function () {

    "use strict";

    var hataliharfler, harfler, kelimeler, inputtahmin, tahmn, inputbuton, tahminler, eslesenler, cikti, adam, harfbuls, yasam, KelimeSimdi, numeslesenler, mesajlar;


    function yukle() { 

        harfler = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";  

        yasam = 5;

        kelimeler = [

"dunya", 

"gezegen", "jupiter", 

"uzay","mars","insan"

];

        mesajlar = {

            basari: 'Başardınız.',

            basarisiz: 'Kaybettiniz',

            tahmin: ' Zaten Tahmin Etiniz Tekrar Deneyiniz.',

            uyari: 'Lütfen sadece harf olarak giriniz.'

            

        }; 


        tahminler = eslesenler = '';

        numeslesenler = 0;

 

        KelimeSimdi = kelimeler[Math.floor(Math.random() * kelimeler.length)];

 

        cikti = document.getElementById("cikti");

        adam = document.getElementById("adam");

        hataliharfler = document.getElementById("hataliharfler");

        inputtahmin = document.getElementById("harfbul");


        adam.innerHTML =  yasam + ' Harf hakkınız kaldı';

        cikti.innerHTML = '';


        document.getElementById("harfbul").value = '';

 

        inputbuton = document.getElementById("tahmn");

        inputtahmin.style.display = 'inline';

        inputbuton.style.display = 'inline';

 

        harfbuls = document.getElementById("harfbuls");

        harfbuls.innerHTML = '<li class="gecerli-kelime">Kelime:</li>';


        var harfbul, i;

        for (i = 0; i < KelimeSimdi.length; i++) {

            harfbul = '<li class="harfbul harfbul' + KelimeSimdi.charAt(i).toUpperCase() + '">' + KelimeSimdi.charAt(i).toUpperCase() + '</li>';

            harfbuls.insertAdjacentHTML('beforeend', harfbul);

        }

    }


        if (basari) {

            cikti.innerHTML = messages.basari;

            cikti.classList.add('basari');

        } else {

            cikti.innerHTML = messages.basarisiz;

            cikti.classList.add('error');

        }


        inputtahmin.style.display = inputbuton.style.display = 'none';

        inputtahmin.value = '';

    }

 

    window.onload = yukle();

 

    document.getElementById("yenidenbasla").onclick = yukle;

 

    inputtahmin.onclick = function () {

        this.value = '';

    };

 

    document.getElementById('adamasmaca').onsubmit = function (e) {

        if (e.preventDefault) e.preventDefault();

        cikti.innerHTML = '';

        cikti.classList.remove('error', 'warning');

        tahmn = inputtahmin.value;

 

        if (tahmn) { 

            if (harfler.indexOf(tahmn) > -1) {

                if ((eslesenler && eslesenler.indexOf(tahmn) > -1) || (tahminler && tahminler.indexOf(tahmn) > -1)) {

                    cikti.innerHTML = '"' + tahmn.toUpperCase() + '"' + mesajlar.tahmin;

                    cikti.classList.add("warning");

                }

                else if (KelimeSimdi.indexOf(tahmn) > -1) {

                    var harfbulsToShow;

                    harfbulsToShow = document.querySelectorAll(".harfbul" + tahmn.toUpperCase());


                    for (var i = 0; i < harfbulsToShow.length; i++) {

                        harfbulsToShow[i].classList.add("correct");

                    }


                    for (var j = 0; j < KelimeSimdi.length; j++) {

                        if (KelimeSimdi.charAt(j) === tahmn) {

                            numeslesenler += 1;

                        }

                    }


                    eslesenler += tahmn;

                    if (numeslesenler === KelimeSimdi.length) {

                        finito(true);

                    }

                }

                else {

                    var captureharfbul;

                    captureharfbul=eslesenler<=tahmn;

                    if(captureharfbul){

                        hataliharfler.innerHTML=tahmn;

                        hataliharfler.classList.add("hataliharfler");

                    }

                    tahminler += tahmn;

                    yasam--;

                    adam.innerHTML = yasam + ' Harf hakkınız kaldı.';

                    if (yasam === 0) finito();

                }

            }

            else {

                cikti.classList.add('error');

                cikti.innerHTML = mesajlar.uyari;

            }

        }

        else {

            cikti.classList.add('error');

            cikti.innerHTML = mesajlar.uyari;

        }

        return false;

    };

}());</script>


</body>

</html>


yasam içerisinde kaç rakamı girerseniz o kadar harf deneme fırsatınız olacaktır.

kelimeler havuzunu sizde istediğiniz giibi arttırabilirisniz.


iyi eğlenceler.